Bordrolama Hizmetleri

Günümüzde karmaşık iş süreçlerini çok fazla işgücü harcamaksızın mükemmel hale getirmek ve ana rekabet konusuna odaklanmak için iyi bir araçtır. Inhouse olarak yürütülen Bordrolama işlemleri büyük şirketler için, ciddi maliyetler yaratan ve süreçleri optimize etmeyi; daha küçük ölçekte şirketler için ise işgücünü doğru alanlarda kullanmayı engelleyen, kritiklik düzeyi yüksek süreçlerdir. Bordro Outsourcing içeride bordro konusunda büyük bir departmana gerek olmaksızın teknik bordrolama ve benzeri süreçlerin risklerini ve iş yükünü minimize etmeyi sağlar. Günümüzdeki küresel rekabet ortamında çok fazla firma içerideki servis kalitesini artırırken maliyetleri düşürmek için Bordro Outsourcing’i kullanıyor. Biz Tesis Yönetim İnsan Kaynakları, özlük ve teknik bordrolama süreçlerinde yazılım, uygulama ve outsourcing seçeneklerini bir hizmet yelpazesi biçiminde sunar. İsterseniz tüm süreçlerinizi outsource edebilirsiniz. Gelecekte ihtiyaçlarınız değiştiğinde, tüm bu süreçlerden istediğiniz bölümü şirketiniz bünyesine alarak hızlı bir şekilde tekrar merkezileşebilirsiniz.


Bordrolama hizmetinin faydaları;


 • Maliyet tasarrufu sağlaması,
 • Maliyetlerin doğru merkezlere ve doğru şekilde yönetilmesini sağlar,
 • Maliyetlerin eleman başına sabitlenmesi,
 • Hizmet kontrolünün artması,
 • Hizmet kalitesinin artması ve standartlaşma olarak tanımlanabilir.
 • Personele eğitim hizmetlerin olumlu yönde oluşmasını sağlar.
 • Yüksek operasyon ve işçilik maliyetleri, firmaların outsource ‘u seçmelerinin asıl nedenleri arasında yer almaktadır.
 • Uygun ve doğru şekilde uygulandığında firmanın gelirlerinde gözle görülür bir biçimde artış sağlar, tasarruf etmenize olanak tanır.
 • Firmaların outsource’u seçmelerinin bir diğer nedeni zaman alan günlük işlemleri uzman firmalar tarafından yapılırken asıl işlerine odaklanabilmeleridir.
 • Ayrıca outsource firmaların global bilgi ve yetenek seviyesine ulaşmalarını böylelikle iş dünyasında üst sıralarda yer almalarını sağlar.
 • Firmaların iç kaynaklarını diğer amaçları için daha etkin kullanımını sağlama outsource tercih edilme sebeplerinden bir diğeridir.
 • İç kaynakların yetersizliğinden dolayı, dünya çapındaki birçok firma elinde mevcut olmayan kaynaklara erişmek için outsource tercih etmektedir.
 • Outsource çoğu zaman firmaların maliyetlerini azaltmalarını sağlar ve gerekli sermayelerini uygun bir biçimde kullanmalarında önemli rol oynar.
 • Uzman firmalar belli başlı sorumluluklarınızı yüklenerek, sizi bu sorumluluklarınızın yönetimi ve kontrolünün zorluğundan kurtarır ve hiç zorlanmadan bunlardan faydalanmanıza imkân tanır.
 • Outsorce ve özellikle firmaların risklerini azaltmalarında önemli bir yer teşkil etmektedir.
 • Outsource’un işletme süreçlerinin yeniden tasarlanması ve bundan fayda sağlanılmasında katkısı büyüktür.
 • Bazı firmalar outsource’u ürün ve hizmeti yerinden alarak veya son kullanıcılara uygun bir şekilde ulaştırarak, firmalarını büyütmek ve yeni pazarlara girmek için tercih etmektedir.

Bordro Outsourcing Hangi Servislerden Oluşur?


 • Özlük ve çalışma bilgileri işlemleri
 • İnsan kaynaklarının kullanımı için özlük dosyası (kimlik, fotoğraf, öğrenim durumu, departman, departman değişiklikleri, adres, yakınlarının bilgi ve adresleri) firma için değerlendirmeye konu olabilecek diğer bilgileri müşterimiz olan şirketin kullanımına hazır biçimde tutulması ve güncellenmesi.
 • Bordro hazırlama
 • Bordroya ilişkin her türlü resmi hesaplama, raporlama ve bildirge
 • Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi
 • Banka ödemeleri
 • Prim, avans, icra vb. süreçlerin takibi
 • İK destek süreçleri
 • Online bordro görüntüleme, izin, fazla mesai, eğitim yönetimi
 • Bordro hesapları veya uygulamalar konusunda şirket yönetimince uygun görüldüğü kadarı ile personelin sorularına cevap verilmesi
 • SGK işyeri işlemleri
 • SGK işe giriş çıkış işlemleri
 • İŞKUR işlemleri
 • İşten ayrılış hesaplamaları ve yönetimi
 • Bordro süreci danışmanlığı
 • İş Kanunu ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, gerekli uyarıların yapılması, yasal uygulamalar ve değişiklikler konusunda bilgi verilmesi
 • Bordro hizmetlerinin istenen periyotlarda yönetime raporlanması
 • En büyük kazancınız günümüzdeki en pahalı fakat en çok olduğu sanılan kavramı yani zamanı size kazandırır ve sizin ana konunuza odaklanmanızı sağlar.