Enerji Yönetimi ve Temini

Teslim Alma: Binanın teslim alınmadan önce detaylı analizi, tesis envanterinin çıkartılması, eksik işler ve iyileştirme önerileri raporlarının İşverene sunumudur.

Koruyucu Bakım: Bina ve tesislerindeki inşaat, mekanik, elektrik ve otomasyon sistemlerinde arıza ve koruyucu bakımların yapılması, bu bakımların teknik İşletim programımız sayesinde planlanması ve raporlanması.

Sarf Malzeme Yönetimi: Tesisin teknik işletmesi için gerekli sarf malzemelerinin ön görülüp temin edilmesidir.

Periyodik Bakım: Ortaya çıkabilecek arızaların en aza indirilmesi için yapılan bakımlar olup, tesisin veya ekipmanların planlanmış bakım ve muayene işlemlerini yürütmek.

Garanti Takibi: İşveren in garanti kapsamındaki tesisleri ile ilgili haklarının takip edilmesi ve teslimatçıya karşı korunmasıdır.

Sözleşme Yönetimi: Teknik tesislerden özel uzmanlık isteyen (örneğin, soğutma gurubu, UPS, jeneratör, asansör vb.) konularda imalatçı veya servis firmasıyla periyodik bakım ve arıza bakımlarının sözleşme şartlarına uygun yönetilmesi.