İK Politikamız

Günümüzde şirketlerin en değerli varlığının İnsan Kaynağı olduğu anlaşılmış ve yönetim anlayışı da bununla birlikte değişmiştir. Yönetmenin sadece koordine ve organize etmek , plânlamak ve emir vermek olmadığını görmekteyiz. FST Tesis Yönetimi ve Danışmanlığı mutlu çalışanlar ve verimli işler üretmek için kişilerin kendi potansiyellerinin ve becerilerinin dışa çıkartılmasının, bununla beraber sorumluluk sahibi çalışanlar elde etmek için yetki devretmenin öneminin farkında olarak insan kaynakları politikasını belirlemiştir. Bütün bu yaklaşımların gerçekleşebilmesi için gerekli olan fonksiyonlar;

 • Etkili iletişim
 • Vizyonu paylaşmak
 • Çalışan memnuniyeti
 • Çalışan bağlılığı
 • Personel sirkülasyon Hızı
 • Şirket değerleri
 • İş ahlakı
 • Etik değerler
 • Takım ruhu
 • Şeffaflık
 • Güven
 • Bireysel farklılıkların gözetilmesi
 • Yaratıcılık
 • Eğitim
 • Problem çözme becerisi
 • Kariyer planlaması

Bu yaklaşımlarla birlikte FST Tesis Yönetimi ve Danışmanlığı, personelinin kariyerini ; bireysel özellikleri ve performanslarını göz önünde bulundurarak planlayıp, yönetim kademelerine doğru şekilde yükselmelerini İK stratejisi olarak benimsemiştir.

FST Tesis Yönetimi ve Danışmanlığı sektörün gelişen gereksinimlerine adapte olmak ve günceli yakalayabilmek adına, sürekli ve tazelenen bir eğitim anlayışına sahip bir IK politikasıyla yoluna devan etmektedir. Bu bağlamda tüm çalışanların, işi ve müşteriyi anlama, empati kurarak projeleri yürütme ve bu projelerin sonuçlarına göre de ödül sistemini devreye sokarak verimli ve yüksek performanslı çalışma prensibini benimser.