Tesis Yönetimi alanında: Müşteri beklenti ve istekleri konusunda projelendirme ve temizlik hizmetleri sağlayarak, ulusal ve uluslararası yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda hizmet gerçekleştirerek müşterilerimize ve çözüm ortaklarımıza zamanında hizmetlerimizi götürmeyi,

Çalışanlarının sürekli eğitim ve bilinçlendirilmesini sağlayarak işbirliği ve dayanışmanın öne çıktığı bir çalışma ortamı oluşturmayı ve kurumun kuşaklar boyu istenen hizmeti vermesini güvence altına almayı,

Ülkemiz ve uluslararası çevre mevzuatına uyarak kirliliği önlemek, çevreyi korumak ve güncelliğini sağlamak, çalışan sağlığı ve iş güvenliği gerekliliklerini, kanun, mevzuat, yönetmelikleri doğrultusunda yerine getirmek, yine uluslar arası sözleşmeden doğan tüm insani gereklilikleri sosyal sorumluluk bilinci ile uygulamak şirketimizin ve tüm FST Tesis Yönetimi ailesinin temel politikasıdır.