İş ve Kariyer

Faaliyette bulunduğumuz alanlardaki personeli, yönetim kademelerinde yükseltmeyi strateji olarak benimseyerek “Toplam Kalite Yönetimi Projesi” ni devam ettirmek ve sürekliliğini sağlamak. FST Tesis Yönetimi ve Danışmanlığı çalışanlarında aradığı temel özelliklerden biri eylem ve sonuç odaklı olmaktır. Gerektiğinde bu prensip doğrultusunda personelini eğitmeyi ve öğretmeyi sosyal bir gereklilik olarak görür.

Bu bağlamda tüm çalışanlarımızı, işi ve müşteriyi anlama, projeleri yürütür ve bu proje sonuçlarına göre ödül sistemini devreye sokar. Empati???

Çalışanlarını mutlaka “eylem - sonuç odaklı” olması yönünde geliştiren FST Tesis İK Yönetimi, -Sorunlar karşısında çözülmeyen, hedeflerine ulaşmak için çözüm üreten çalışanlar- yetiştirir. Hizmet ruhu, gelişim ruhu ve takım ruhu, gerçekleştirdiğimiz her faaliyetin temelinde yer alır.